Gởi hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế năm 2024

Đối với các đơn vị kinh doanh sản phẩm, dịch vụ đặc biệt sẽ phải gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan Thuế định kỳ theo quy định. Vậy quy định về cách gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây cùng iHOADON nhé.

1. Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử là gì?

Gởi hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế năm 2024

Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT là gì?

Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử là một loại chứng từ điện tử có tác dụng tổng hợp thông tin của các hóa đơn điện tử đã được phát hành trong kỳ tính thuế. Theo quy định, các đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử có nghĩa vụ chuyển dữ liệu tới cơ quan Thuế. Việc lập bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT chỉ được áp dụng đối với các mặt hàng, dịch vụ đặc thù.

Đối tượng phải lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gồm:

Theo quy định tại điểm a Khoản 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP các doanh nghiệp xuất hóa đơn cho các loại dịch vụ dưới đây thì phải lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử:

- Dịch vụ Bưu chính viễn thông

- Dịch vụ Bảo hiểm

- Dịch vụ Tài chính ngân hàng

- Dịch vụ vận tải hàng không

- Chứng khoán

- Sản xuất, kinh doanh điện nước sạch (nếu có thông tin về MST của khách hàng)

2. Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

2.1. Tải mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan Thuế

Các đơn vị sử dụng Mẫu 01/TH-HĐĐT ban hành tại Phụ lục IA Nghị định 123/2020/NĐ-CP để lập bảng tổng hợp dữ liệu

\>>> Tải ngay TẠI ĐÂY

Gởi hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế năm 2024

2.2. Cách điền bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

Đối với trường hợp hóa đơn không bắt buộc có đầy đủ nội dung được quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì không cần phải điền vào bảng tổng hợp những nội dung đó.

[01] Kỳ dữ liệu: Thời gian của kỳ tính thuế theo tháng/quý/năm

[02], [03], [04]: Điền số lần sửa đổi hoặc bổ sung bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

[05]: Điền tên người, đơn vị nộp thuế (doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh)

[06]: Nếu người mua là tổ chức, cá nhân kinh doanh thì điền MST người bán, nếu người mua là cá nhân thì không cần điền. Điền MST nếu người mua điện nước không có mã số thuế

Nội dung bảng tổng hợp dữ liệu: Điền các thông tin của hóa đơn vào bảng.

Lưu ý cần điền cả hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế. Sau đó, điền ngày, tháng, năm lập bảng và ký, ghi rõ họ tên.

3. Thời hạn gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT tới cơ quan Thuế

.jpg)

Thời hạn nộp bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT theo quy định

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 123, thời hạn gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan Thuế như sau:

- Nộp kèm hồ sơ khai thuế GTGT vào ngày cuối cùng của kỳ khai thuế đó

- Trường hợp doanh nghiệp khai thuế và nộp thuế theo tháng thì thời hạn nộp bảng tổng hợp dữ liệu là ngày 20 của tháng tiếp theo

- Trường hợp đơn vị khai thuế, nộp thuế theo quý thì thời hạn nộp bảng tổng hợp dữ liệu là ngày cuối cùng trong tháng đầu tư của quý tiếp theo

- Đối với đơn vị cung cấp hàng hóa xăng dầu thì phải tổng hợp dữ liệu hóa đơn theo ngày và nộp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử trong cùng ngày cung cấp hàng hóa.

Lưu ý: Trong trường hợp nộp bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT tới cơ quan Thuế mà bị lỗi kỹ thuật được thông báo từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì doanh nghiệp không bị xử phạt vì vi phạm nộp chậm (Khoản 4, Điều 20, Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

4. Mức phạt nộp chậm bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

.jpg)

Mức phạt nộp chậm bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT

Đơn vị không nộp hoặc chậm nộp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có thể bị xử phạt lên đến 20 triệu đồng. Căn cứ theo Điều 30 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, khung xử phạt cho hành vi vi phạm quy định về thời hạn chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử như sau:

- Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan Thuế quá từ 1-5 ngày làm việc: Phạt từ 2.000.000 - 5.000.000 đồng

- Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan Thuế quá từ 6-10 ngày làm việc: Phạt từ 5.000.000 - 8.000.0000 đồng

- Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan Thuế quá từ 11 ngày trở lên: Phạt từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng.

- Chuyển không đầy đủ số hóa đơn đã lập trong kỳ: Phạt từ 5.000.000 - 8.000.000 đồng

- Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan Thuế: Phạt từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng

Giải pháp để hạn chế tình trạng nộp chậm hồ sơ khai thuế, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử là sử dụng phần mềm Quản lý hóa đơn điện tử. iHOADON là giải pháp hàng đầu, hỗ trợ xử lý nghiệp vụ đáp ứng đầy đủ yêu cầu Tổng cục Thuế.

Ma của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử là gì?

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.22 thg 2, 2024nullQuy định về hóa đơn điện tử có mã do cơ quan thuế cấp - Einvoice.vneinvoice.vn › quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-co-ma-do-co-quan-thue-capnull

Hóa đơn cơ mà cơ quan thuế áp dụng từ khi nào?

Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.nullTừ ngày 01/7/2022 Doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tửmof.gov.vn › webcenter › portal › ttpltc › pages_r › chi-tiet-tin-ttpltcnull

Ma của cơ quan thuế gồm bao nhiêu ký tự?

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm 34 ký tự và là duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế hoặc hệ thống của đơn vị do cơ quan thuế ủy quyền tạo ra trên các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Điều này có nghĩa là mã của cơ quan thuế được xác định theo một chuỗi ký tự gồm 34 ký tự cụ thể.nullMã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm bao nhiêu ký tự?luatminhkhue.vn › ma-cua-co-quan-thue-tren-hoa-don-dien-tu-bao-gom-b...null

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là gì?

Hóa đơn từ máy tính tiền là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền, theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử.null[Mới] Tổng hợp về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiềnwww.meinvoice.vn › tin-tuc › tong-hop-cac-quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu...null