Sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh thái nguyên năm 2024

Ngày 9-1, Đảng ủy Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Sở) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Đảng bộ Sở có 7 chi bộ, 3 đảng bộ bộ phận trực thuộc, 8 chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận, với tổng số 246 đảng viên. Năm 2023, Đảng ủy Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức được duy trì thường xuyên; các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết năm 2023 của Đảng bộ Sở đều được hoàn thành.

Sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh thái nguyên năm 2024
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên (1/1/1964 - 1/1/2024) được tổ chức tối 28/12/2023. Ảnh: T.L

Năm 2023, Đảng bộ Sở được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen; Sở được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 2 tập thể, 2 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 5 tập thể, tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đặc biệt, có 1 vận động viên thể thao được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 379 lượt huấn luyện viên, vận động viên được Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phát huy những thành tích đạt được, năm 2024, Đảng bộ Sở tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong toàn Ngành; tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đã được phê duyệt...

Thủ tục hành chính của Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo cơ chế một cửa thông qua Trung tâm Hành chính công tỉnh

Nộp hồ sơ và nộp lệ phí TTHC cho Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên bằng cách nào?

Cách thức nộp hồ sơ cho Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên

Công dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại quầy giao dịch của Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến đối với thủ tục hồ sơ có quy định nộp trực tuyến.

Phương thức nộp phí, lệ phí TTHC Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính đã được quy định (nếu có) theo các phương thức sau đây:

- Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản phí, lệ phí của Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên;

- Người nộp hồ sơ trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trong trường hợp thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tuyến;

Ngoài ra, người nộp hồ sơ có thể lựa chọn việc nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính bằng phương thức khác theo quy định của pháp luật nếu được Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên chấp thuận.

Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định, nhân viên tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên để giải quyết như sau:

Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

Nếu hồ sơ được nộp trực tuyến thì lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên sẽ phân công nhân viên giải quyết và phản hồi kết quả trực tuyến cho người nộp trên cổng thông tin điện tử theo quy định.

Việc chuyển hồ sơ trực tiếp đến Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính hoặc các loại hình dịch vụ khác bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và bảo mật tài liệu.

Công tác kiểm tra, báo cáo TTHC Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên

Thanh tra Sở thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn và báo cáo lãnh đạo Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên bằng văn bản theo định kỳ. Đồng thời, thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên môn Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả của cơ chế phối hợp trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh về tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục TTHC của Sở và nêu những kiến nghị, đề xuất tại các báo cáo cải cách hành chính định kỳ.

Các bộ phận chuyên môn Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch tỉnh Thái Nguyên cần có các loại biểu mẫu sau:

Thái Nguyên có bao nhiêu di sản văn hóa phi vật thể?

Như vậy, đến nay Thái Nguyên có tổng số 22 di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ở Thái Nguyên có những lễ hội gì?

Các lễ hội lớn trên địa bàn tỉnh có thể kể đến là lễ hội đình - đền - chùa Cầu Muối ở huyện Phú Bình, lễ hội Núi Văn - Núi Võ ở huyện Đại Từ, lễ hội Đền Đuổm ở huyện Phú Lương, lễ hội Lồng Tồng ở ATK Định Hóa, lễ hội Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên... đều diễn ra trong và ngay sau Tết Nguyên đán.

Thái Nguyên có di tích lịch sử gì?

1/ Di tích khảo cổ Hang Ốc (xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). 2/ Di tích khảo cổ địa điểm Chùa Lang Đạo (xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). 3/ Di tích khảo cổ hang Đá Đen (xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Thái Nguyên là địa bàn cư trú của bao nhiêu thành phần dân tộc?

Tỉnh Thái Nguyên có gần 1,3 triệu người với 51 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 8 dân tộc chiếm số đông (Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Mông, Sán Chay, Dao, Hoa), đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh.