1 3 phút là bằng bao nhiêu giấy?

Export HTML To Doc 1 phần 3 phút bằng bao nhiêu giây? Câu hỏi 1 phần 3 phút bằng bao nhiêu giây? Lời giải Ta có 1 phút = 60 giây Như vậy 1/3 phút = 1/3 x 60 = 20 giây Đáp số (20 giây) Cùng Top lời giả[.] 1 phần phút giây? Câu hỏi: phần phút giây? Lời giải: Ta có phút = 60 giây Như 1/3 phút = 1/3 x 60 = 20 giây Đáp số: (20 giây) Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm lý thuyết thời gian nhé! Mục lục nội dung Lý thuyết cần nhớ giây, kỉ năm có ngày, tuần, quý? Một số câu hỏi giờ, phút, giây, tích tắc Bài tập thời gian Lý thuyết cần nhớ giây, kỉ Giây kỉ đại lượng đo thời gian 1 Giây + Giây đơn vị đo thời gian, tức phần 60 phút + Đổi đơn vị: = 60 phút phút = 60 giây Thế kỉ + Đổi đơn vị: kỉ = 100 năm + Từ năm đến năm 100 kỉ (thế kỉ I) + Từ năm 101 đến năm 200 kỉ hai (thế kỉ II) … + Từ năm 2001 đến năm 2100 kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI) năm có ngày, tuần, quý? – năm có ngày? – năm có ngày? Hiện có loại năm, năm nhuận khơng nhuận Năm khơng nhuận có 365 ngày, cịn năm nhuận có nhiều năm khơng nhuận ngày, 366 ngày – Một năm có tuần? Tuần đơn vị tính thời gian.Hiện nay, người ta quy định tuần có ngày, gọi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Chủ nhật Nếu năm khơng nhuận năm có 365 ngày, theo quy ước tuần ngày, có 52 tuần dư ngày Còn năm nhuận có 366 ngày, có 52 tuần dư ngày – Một năm có quý? Cũng tuần, quý đơn vị tính thời gian, thơng thường q gồm tháng Do đó, năm năm 12 tháng có quý tương ứng Hết quý thứ tư thời gian kết thúc năm bắt đầu năm Một năm có quý – Quý 1: từ tháng tới cuối tháng – Quý 2: từ tháng đến tháng – Quý 3: từ tháng đến cuối tháng – Quý 4: từ tháng 10 đến hết tháng 12 Một số câu hỏi giờ, phút, giây, tích tắc giây tích tắc? Ngày xưa người ta thường sử dụng đồng hồ lắc, giây trơi qua có tiếng “tích tắc” “tích tắc” vang lên Do đặc điểm đó, người ta dùng ln từ tích tắc để khoảng thời gian ngắn Ví dụ như, tích tắc mà… Do vậy, giây = tích tắc giây mili giây, micro giây, nano giây Giây, mili giây, micro giây hay nano giây đơn vị tính thời gian nhỏ Các xác định giây mili giây, micro giây, nano giây sau: giây = 1000 mili giây = 1000.000 micro giây = 1000.000.000 nano giây ngày có giờ, tiếng? ngày có 24 tiếng ngày có 24 ngày có phút? ngày có 24 có 60 phút, ngày có 24 x 60 = 1.440 phút Do đó, ngày có 1.440 phút ngày có giây? Như bên trên, ngày có 24 1440 phút Mỗi phút có 60 giây nên ngày có 1440 x 60 = 24 x 60 x 60 = 86.400 giây Như vậy, ngày có 86.400 giây có phút? = 60 phút có giây? 60 phút, giây? = 60 * 60 = 3600 giây Bài tập thời gian Ví dụ 1: 2,8 giây A 168 giây B 10080 giây C 15 giây D 120 giây Đáp án: 2,8 = 10080 giây (Đáp án B) Ví dụ 2: 2/3 phút A 40 phút B 138 phút C 20 phút D 80 phút Đáp án: 2/3 = 40 phút (Đáp án A) Ví dụ 3: 84 phút giờ? A 1,2 B 1,3 C 1,4 D Đáp án: 84 phút = 1,4 (Đáp án C) Ví dụ 4: 210 phút giờ? A 1,2 B 1,5 C 2,1 D 2,5 Đáp án: 210 phút = 1,5 (Đáp án B) Ví dụ 5: 45 giây phút? A 0,15 phút B 0,30 phút C 0,75 phút D 1,45 phút Đáp số: 45 giây = 0,75 phút (Đáp án C) Ví dụ 6: 30 phút A 1,3 B 1,5 C 2,3 D 2,5 Đáp số: 30 phút = 1,5 (Đáp án B) Ví dụ 7: 90 phút A 1,3 B 1,5 C D 6,5 Đáp số 90 phút = 1,5 (Đáp án B) Ví dụ 8: – Đổi 50 phút: t (ph) = 50 x 60 = 3000 phút – 30 phút phút? t (ph) = x 60 + 30 = 270 phút – 4,5 đổi phút t (ph) = 4,5 x 60 = 270 phút – 1/4 phút? t (ph) = 1/4 x 60 = 15 phút ... giây A 16 8 giây B 10 080 giây C 15 giây D 12 0 giây Đáp án: 2,8 = 10 080 giây (Đáp án B) Ví dụ 2: 2 /3 phút A 40 phút B 13 8 phút C 20 phút D 80 phút Đáp án: 2 /3 = 40 phút (Đáp án A) Ví dụ 3: 84 phút. .. A 1, 2 B 1, 3 C 1, 4 D Đáp án: 84 phút = 1, 4 (Đáp án C) Ví dụ 4: 210 phút giờ? A 1, 2 B 1, 5 C 2 ,1 D 2,5 Đáp án: 210 phút = 1, 5 (Đáp án B) Ví dụ 5: 45 giây phút? A 0 ,15 phút B 0 ,30 phút C 0,75 phút. .. phút D 1, 45 phút Đáp số: 45 giây = 0,75 phút (Đáp án C) Ví dụ 6: 30 phút A 1, 3 B 1, 5 C 2 ,3 D 2,5 Đáp số: 30 phút = 1, 5 (Đáp án B) Ví dụ 7: 90 phút A 1, 3 B 1, 5 C D 6,5 Đáp số 90 phút = 1, 5 (Đáp

- Xem thêm -

Xem thêm: 1 phần 3 phút bằng bao nhiêu giây,

Dưới đây là thông tin rất hay về 1 3 giờ bằng bao nhiêu giây được cập nhật mới nhất? Hãy tham khảo ngay những thông tin mà chúng tôi chia sẻ dưới đây, nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này nhé!

Công cụ chuyển đổi giờ sang phút Online:

=

1/3 giờ bằng bao nhiêu phút hoặc những câu hỏi tương tự như 0,3 giờ bằng bao nhiêu phút tưởng chừng rất đơn giản nhưng không ít người vẫn tỏ ra lúng túng với các kiểu bài toán quy đổi thời gian giữa giờ, phút và giây này.

Hãy cùng time-daily giải đáp và đưa ra phương pháp tính toán nhanh và chính xác nhất sau đây:

Nội dung

1/3 giờ bằng bao nhiêu phút

1 giờ bằng 60 phút. Vậy cách tính đơn giản nhất đó là lấy 1/3*60= 20 phút

Đấy là cách tính đơn giản khoa học và đem lại đáp số chính xác nhất (1/3 giờ bằng 20 phút)

Ngoài ra cách tính trên chúng ta có thể tính nhẩm bằng các phương án như sau:

Cách tính thứ nhất: 1 giờ bằng 60 phút. Vậy 1/3 giờ = 60/3 = 20 phút

Cách tính thứ hai: lấy 1 chia 3= 0,333. Sau đấy lấy 0,333*60 =20 phút (cách tính này có làm tròn số sau dấy phẩy)

0,3 giờ bằng bao nhiêu phút

Tương tự cách tính ở trên để biết 0,3 giờ bằng bao nhiêu phút ta chỉ cần lấy 0,3 x 60 = 18 phút.

Xem thêm:  Top 5 mùi body mist Bath And Body Works được yêu thích nhất

Lưu ý đặc biệt giữa bài toán quy đổi 1/3 giờ và 0,3 giờ bằng bao nhiêu phút. Bởi rất nhiều bạn nhầm lẫn rằng 1/3 giờ = 0,3 giờ dẫn đến tính toán sai kết quả

Một số bài tập ví dụ khác

Ví dụ 1: 0,25 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 15 phút
 2. 20 phút
 3. 25 phút
 4. 35 phút

Đáp số: 0,25 giờ = 15 phút (Đáp án A)

Ví dụ 2: 2,25 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 120 giây
 2. 125 giây
 3. 135 giây
 4. 150 giây

Đáp số: 2,25 phút = 135 giây (Đáp án C)

Ví dụ 3: 1,3 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 60 phút
 2. 65 phút
 3. 78 phút
 4. 90 phút

Đáp số: 1,3 giờ = 78 phút (Đáp án C)

Ví dụ 4: 1 phút 45 giây bằng bao nhiêu phút

 1. 1,30 phút
 2. 1,45 phút
 3. 1,75 phút
 4. 1,90 phút

Đáp số: 1 phút 45 giây = 1,75 phút (Đáp án C)

Ví dụ 5: 350 phút bằng bao nhiêu giờ bao nhiêu phút

 1. 3 giờ 30 phút
 2. 3 giờ 50 phút
 3. 5 giờ 30 phút
 4. 5 giờ 50 phút

Đáp số: 350 phút = 5 giờ 50 phút (Đáp án D)

Ví dụ 6: 1 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giờ

 1. 1,3 giờ
 2. 1,5 giờ
 3. 2,3 giờ
 4. 2,5 giờ

Đáp số: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 7: 90 phút bằng bao nhiêu giờ

 1. 1,3 giờ
 2. 1,5 giờ
 3. 6 giờ
 4. 6,5 giờ

Đáp số: 90 phút = 1,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 8: 20 phút bằng bao nhiêu giờ

 1. 2/3 giờ
 2. 1/2 giờ
 3. 1/3 giờ
 4. 1/4 giờ

Xem thêm:  Mặc quần lọt khe để làm gì? Tất tần tật những điều bạn cần biết

Đáp số: 20 phút =1/3 giờ =0,33 giờ (Đáp án C)

Ví dụ 9: 2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 20 phút
 2. 30 phút
 3. 40 phút
 4. 50 phút

Đáp số: 2/3 giờ = 40 phút (Đáp án C)

Ví dụ 10: 3 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 90 phút
 2. 120 phút
 3. 150 phút
 4. 180 phút

Đáp số: 3 giờ = 180 phút (Đáp án D)

Ví dụ 11: 3 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 120 giây
 2. 150 giây
 3. 180 giây
 4. 210 giây

Đáp số: 3 phút = 180 giây (Đáp án C)

Vi dụ 12: 3 giờ 15 phút đổi ra bằng bao nhiêu phút

 1. 165 phút
 2. 195 phút
 3. 215 phút
 4. 230 phút

Đáp số: 3 giờ 15 phút = 195 phút (Đáp án B)

Ví dụ 13: 5/3 giờ bằng bao nhiêu phút (5 phần 3 giờ bằng bao nhiêu phút)

 1. 30 phút
 2. 50 phút
 3. 75 phút
 4. 100 phút

Đáp số: 5/3 giờ = 100 phút {5 phần 3 giờ bằng 100 phút} (Đáp án D)

Ví dụ 14: 3 giờ 6 phút bằng bao nhiêu giờ

 1. 2/3 giờ
 2. 3/2 giờ
 3. 1,3 giờ
 4. 3,1 giờ

Đáp số: 3 giờ 6 phút =3,1 giờ (Đáp án D)

Ví dụ 15: 3 ngày bằng bao nhiêu giờ

 1. 60 giờ
 2. 72 giờ
 3. 90 giờ
 4. 120 giờ

Đáp số: 3 ngày = 72 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 16: 2 phần 3 ngày bằng bao nhiêu giờ (2/3 ngày bằng bao nhiêu giờ)

 1. 2 giờ
 2. 3 giờ
 3. 5 giờ
 4. 8 giờ

Đáp số: 2/3 ngày = 8 giờ {2 phần 3 ngày bằng 8 giờ} (Đáp án D)

Xem thêm:

 • 1/3 phút bằng bao nhiêu giây
 • 1,4 giờ bằng bao nhiêu phút, Cách đổi giờ ra phút
 • 3/4 giờ bằng bao nhiêu phút, cách đổi giờ ra phút nhanh nhất

Xem thêm:  Thùng container cũ giá bao nhiêu? - Song Nguyên Container

Như vậy chỉ với 1 số công thức tính toán đơn giản đã cho chúng ta biết 1/3 giờ bằng bao nhiêu phút và 0,3 giờ bằng bao nhiêu phút. Hi vọng bài viết đã đem lại những kiến thức bổ ích cho quý bạn đọc. Nếu còn những phương pháp tính khác các bạn có thể để lại ở phần bình luận comment cuối bài viết!

Mọi ý kiến đóng góp phản hồi xin vui lòng gửi về [email protected]. Trân trọng!

Nguyễn Văn Sỹ

Tôi là Nguyễn Văn Sỹ có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công đồ nội thất; với niềm đam mê và yêu nghề tôi đã tạo ra những thiết kếtuyệt vời trong phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, sân vườn… Ngoài ra với khả năng nghiên cứu, tìm tòi học hỏi các kiến thức đời sống xã hội và sự kiện, tôi đã đưa ra những kiến thức bổ ích tại website nhaxinhplaza.vn. Hy vọng những kiến thức mà tôi chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn!

1 phần 3 phút là bao nhiêu giấy?

1/3 phút bằng bao nhiêu giây?.
Đề bài:.
1/3 phút = 60 x 1/3 = 60 : 3 = 20s..
1/2 phút = 60 x 1/2 = 60 : 2 = 30s..
1/4 phút = 60 x 1/2 = 60 : 2 = 30s..
1/4 thế kỷ = 100 : 4 = 25 năm..
1/5 thế kỷ = 100 : 5 = 20 năm..
1/2 thế kỷ = 100 x 1/2 = 100 : 2 = 50 năm..
8 phút = 8 X 60 = 480 giây..

3 phút có bao nhiêu giấy?

Phút để Giây.

1 phút có bao nhiêu giấy?

Ví dụ: 60 giây bằng 1 phút. ➤ Quy đổi phút sang giây: 1 phút = 60 giây. Ví dụ: 60 phút tương đương với 3600 giây.

1h30 phút bằng bao nhiêu giấy?

Kết luận: 1 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giây? Trả lời: 5400 giây.