Bài 21 sgk toán 8 tập 1 trang 46

Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s. Chạy được 3m thì mèo bắt được chuột. Mèo vờn chuột 40 giây rồi thả cho chuột chạy. Sau đó 15 giây mèo lại đuổi bắt, nhưng với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lần đầu là 0,5m/s. Chạy được 5m mèo lại bắt được chuột. Lần này thì mèo cắn chết chuột. Cuộc săn đuổi kết thúc.

Hãy biểu diễn qua x:

– Thời gian lần thứ nhất mèo bắt được chuột

– Thời gian lần thứ 2 mèo đuổi bắt được chuột

– Thời gian kể từ đầu đến khi kết thúc cuộc săn.

Đáp án và giải bài 24:

Thời gian lần thứ nhất mèo bắt được chuột là 3/x (giây)

– Thời gian lần thứ hai mèo bắt được chuột là 5/(x -0,5) (giây)

– Thời gian kể từ lúc đầu đến khi kết thúc cuộc săn:

3/x + 40 + 15 + 5/(x -0,5) (giây)

hay 3/x + 55 + 5/(x -0,5) (giây)

Giải bài 25, 26, 27 trang 47, 48 SGK Toán 8 tập 1 – Luyện tập phép cộng các phân thức đại số

Bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1 – Đại số

Làm tính cộng các phép tính sau:

.jpg)

Đáp án và hướng dẫn giải bài 25:

.jpg)

Bài 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 1 – Đại số

Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600 m3 đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên mấy làm việc với năng suất trung bình x m3/ngày và đội đào được 5000m3. Sau đó công việc ổn định hơn, năng suất mỗi máy tăng 25m3/ngày.

  1. Hãy biểu diễn:

– Thời gian xúc 5000m3 đầu tiên;

– Thời gian làm nốt phần việc còn lại;

– Thời gian làm việc để hoàn thành công việc

  1. Tính thời gian làm việc để hoàn thành công việc với x = 250m3/ngày.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 26:

Thời gian xúc 5000 m3 đầu tiên là t1 = 5000/x (ngày)

Khối lượng công việc còn lại là: 11600 – 5000 = 6600 (m3)

Năng suất của máy: x + 25 (m3/ngày)

Thời gian làm nốt công việc còn lại là t2 = 6600/(x +25) (ngày)

Thời gian hoàn thành công việc: t = t1 + t2 = 5000/x + 6600/(x + 25) (ngày).

Bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 1 – Đại số

Đố: Rút gọn rồi Tính giá trị biểu thức

.jpg)

tại x = -4

Nếu coi tử số của phân số tối giản mà em tìm được là ngày còn mẫu số là tháng thì đó chính là một ngày lễ trên thế giới. Đố em biết đó là ngày gì?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 27:

.jpg)

Nếu coi tử số của phân số tìm được là ngày (ngày 1) còn mẫu số là tháng (tháng 5) thì đó chính là một ngày lễ trên thế giới: Ngày quốc tế lao động.

Bài 21, 22, 23, 24 trang 46, bài 25, 26 trang 47, bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 1 - Phép cộng các phân thức đại số - luyện tập. Bài 26 Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc.

  • Bài 28, 29, 30, 31, 32 trang 49, 50 SGK Toán 8 tập 1 - Phép trừ các phân thức đại số
  • Bài 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 SGK Toán 8 tập 1 - luyện tập
  • Bài 38, 39, 40, 41 trang 52, 53 SGK Toán 8 tập 1 - Phép nhân các phân thức đại số
  • Bài 42, 43, 44, 45 trang 54, 55 SGK Toán 8 tập 1 - Phép chia các phân thức đại số

Xem thêm: Chương II. Phân thức đại số

Bài 21 trang 46 SGK Toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

Thực hiện các phép tính sau

a.\( \dfrac{3x-5}{7}+\dfrac{4x+5}{7}\);

b.\( \dfrac{5xy-4y}{2x^{2}y^{3}}+\dfrac{3xy+4y}{2x^{2}y^{3}}\)

c.\( \dfrac{x+1}{x-5}+\dfrac{x-18}{x-5}+\dfrac{x+2}{x-5}\).

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức.

\( \dfrac{A}{B}+\dfrac{C}{B}=\dfrac{A+C}{B}\)

Lời giải:

Bài 21 sgk toán 8 tập 1 trang 46

Bài 21 sgk toán 8 tập 1 trang 46

Bài 22 trang 46 SGK Toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức:

  1. \( \dfrac{2x^{2}-x}{x-1}+\dfrac{x+1}{1-x}+\dfrac{2-x^{2}}{x-1}\);
  1. \( \dfrac{4-x^{2}}{x-3}+\dfrac{2x-2x^{2}}{3-x}+\dfrac{5-4x}{x-3}\).

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc đổi dấu, quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu.

\(A=-(-A)\)

\(\dfrac{A}{B} = \dfrac{{ - A}}{{ - B}}\)

\( \dfrac{A}{B}+\dfrac{C}{B}=\dfrac{A+C}{B}\)

Lời giải:

Bài 21 sgk toán 8 tập 1 trang 46

Bài 23 trang 46 SGK Toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

Làm các phép tính sau:

\( \dfrac{y}{2x^{2}-xy}+\dfrac{4x}{y^{2}-2xy}\);

\( \dfrac{1}{x+2}+\dfrac{3}{x^{2}-4}+\dfrac{x-14}{(x^{2}+4x+4)(x-2)}\);

\( \dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{(x+2)(4x+7)}\);

\( \dfrac{1}{x+3}+\dfrac{1}{(x+3)(x+2)}+\dfrac{1}{(x+2)(4x+7)}\)

Phương pháp:

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.