Nghệ An có bao nhiêu huyện thành phố?

[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 3 thị xã và 17 huyện.

Danh sách các huyện của Nghệ An

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Nghệ An được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

Tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện với 460 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 411 xã, 32 phường và 17 thị trấn.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Nghệ AnSTTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp1Thành phố Vinh412Phường Đông Vĩnh16663Phường2Thành phố Vinh412Phường Hà Huy Tập16666Phường3Thành phố Vinh412Phường Lê Lợi16669Phường4Thành phố Vinh412Phường Quán Bàu16670Phường5Thành phố Vinh412Phường Hưng Bình16672Phường6Thành phố Vinh412Phường Hưng Phúc16673Phường7Thành phố Vinh412Phường Hưng Dũng16675Phường8Thành phố Vinh412Phường Cửa Nam16678Phường9Thành phố Vinh412Phường Quang Trung16681Phường10Thành phố Vinh412Phường Đội Cung16684Phường11Thành phố Vinh412Phường Lê Mao16687Phường12Thành phố Vinh412Phường Trường Thi16690Phường13Thành phố Vinh412Phường Bến Thủy16693Phường14Thành phố Vinh412Phường Hồng Sơn16696Phường15Thành phố Vinh412Phường Trung Đô16699Phường16Thành phố Vinh412Xã Nghi Phú16702Xã17Thành phố Vinh412Xã Hưng Đông16705Xã18Thành phố Vinh412Xã Hưng Lộc16708Xã19Thành phố Vinh412Xã Hưng Hòa16711Xã20Thành phố Vinh412Phường Vinh Tân16714Phường21Thành phố Vinh412Xã Nghi Liên17908Xã22Thành phố Vinh412Xã Nghi Ân17914Xã23Thành phố Vinh412Xã Nghi Kim17920Xã24Thành phố Vinh412Xã Nghi Đức17923Xã25Thành phố Vinh412Xã Hưng Chính18013Xã26Thị xã Cửa Lò413Phường Nghi Thuỷ16717Phường27Thị xã Cửa Lò413Phường Nghi Tân16720Phường28Thị xã Cửa Lò413Phường Thu Thuỷ16723Phường29Thị xã Cửa Lò413Phường Nghi Hòa16726Phường30Thị xã Cửa Lò413Phường Nghi Hải16729Phường31Thị xã Cửa Lò413Phường Nghi Hương16732Phường32Thị xã Cửa Lò413Phường Nghi Thu16735Phường33Thị xã Thái Hoà414Phường Hoà Hiếu16939Phường34Thị xã Thái Hoà414Phường Quang Phong16993Phường35Thị xã Thái Hoà414Phường Quang Tiến16994Phường36Thị xã Thái Hoà414Phường Long Sơn17003Phường37Thị xã Thái Hoà414Xã Nghĩa Tiến17005Xã38Thị xã Thái Hoà414Xã Nghĩa Mỹ17008Xã39Thị xã Thái Hoà414Xã Tây Hiếu17011Xã40Thị xã Thái Hoà414Xã Nghĩa Thuận17014Xã41Thị xã Thái Hoà414Xã Đông Hiếu17017Xã42Huyện Quế Phong415Thị trấn Kim Sơn16738Thị trấn43Huyện Quế Phong415Xã Thông Thụ16741Xã44Huyện Quế Phong415Xã Đồng Văn16744Xã45Huyện Quế Phong415Xã Hạnh Dịch16747Xã46Huyện Quế Phong415Xã Tiền Phong16750Xã47Huyện Quế Phong415Xã Nậm Giải16753Xã48Huyện Quế Phong415Xã Tri Lễ16756Xã49Huyện Quế Phong415Xã Châu Kim16759Xã50Huyện Quế Phong415Xã Mường Nọc16763Xã51Huyện Quế Phong415Xã Châu Thôn16765Xã52Huyện Quế Phong415Xã Nậm Nhoóng16768Xã53Huyện Quế Phong415Xã Quang Phong16771Xã54Huyện Quế Phong415Xã Căm Muộn16774Xã55Huyện Quỳ Châu416Thị trấn Tân Lạc16777Thị trấn56Huyện Quỳ Châu416Xã Châu Bính16780Xã57Huyện Quỳ Châu416Xã Châu Thuận16783Xã58Huyện Quỳ Châu416Xã Châu Hội16786Xã59Huyện Quỳ Châu416Xã Châu Nga16789Xã60Huyện Quỳ Châu416Xã Châu Tiến16792Xã61Huyện Quỳ Châu416Xã Châu Hạnh16795Xã62Huyện Quỳ Châu416Xã Châu Thắng16798Xã63Huyện Quỳ Châu416Xã Châu Phong16801Xã64Huyện Quỳ Châu416Xã Châu Bình16804Xã65Huyện Quỳ Châu416Xã Châu Hoàn16807Xã66Huyện Quỳ Châu416Xã Diên Lãm16810Xã67Huyện Kỳ Sơn417Thị trấn Mường Xén16813Thị trấn68Huyện Kỳ Sơn417Xã Mỹ Lý16816Xã69Huyện Kỳ Sơn417Xã Bắc Lý16819Xã70Huyện Kỳ Sơn417Xã Keng Đu16822Xã71Huyện Kỳ Sơn417Xã Đoọc Mạy16825Xã72Huyện Kỳ Sơn417Xã Huồi Tụ16828Xã73Huyện Kỳ Sơn417Xã Mường Lống16831Xã74Huyện Kỳ Sơn417Xã Na Loi16834Xã75Huyện Kỳ Sơn417Xã Nậm Cắn16837Xã76Huyện Kỳ Sơn417Xã Bảo Nam16840Xã77Huyện Kỳ Sơn417Xã Phà Đánh16843Xã78Huyện Kỳ Sơn417Xã Bảo Thắng16846Xã79Huyện Kỳ Sơn417Xã Hữu Lập16849Xã80Huyện Kỳ Sơn417Xã Tà Cạ16852Xã81Huyện Kỳ Sơn417Xã Chiêu Lưu16855Xã82Huyện Kỳ Sơn417Xã Mường Típ16858Xã83Huyện Kỳ Sơn417Xã Hữu Kiệm16861Xã84Huyện Kỳ Sơn417Xã Tây Sơn16864Xã85Huyện Kỳ Sơn417Xã Mường Ải16867Xã86Huyện Kỳ Sơn417Xã Na Ngoi16870Xã87Huyện Kỳ Sơn417Xã Nậm Càn16873Xã88Huyện Tương Dương418Thị trấn Thạch Giám16876Thị trấn89Huyện Tương Dương418Xã Mai Sơn16879Xã90Huyện Tương Dương418Xã Nhôn Mai16882Xã91Huyện Tương Dương418Xã Hữu Khuông16885Xã92Huyện Tương Dương418Xã Yên Tĩnh16900Xã93Huyện Tương Dương418Xã Nga My16903Xã94Huyện Tương Dương418Xã Xiêng My16904Xã95Huyện Tương Dương418Xã Lưỡng Minh16906Xã96Huyện Tương Dương418Xã Yên Hòa16909Xã97Huyện Tương Dương418Xã Yên Na16912Xã98Huyện Tương Dương418Xã Lưu Kiền16915Xã99Huyện Tương Dương418Xã Xá Lượng16921Xã100Huyện Tương Dương418Xã Tam Thái16924Xã101Huyện Tương Dương418Xã Tam Đình16927Xã102Huyện Tương Dương418Xã Yên Thắng16930Xã103Huyện Tương Dương418Xã Tam Quang16933Xã104Huyện Tương Dương418Xã Tam Hợp16936Xã105Huyện Nghĩa Đàn419Thị trấn Nghĩa Đàn16941Thị trấn106Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Mai16942Xã107Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Yên16945Xã108Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Lạc16948Xã109Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Lâm16951Xã110Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Sơn16954Xã111Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Lợi16957Xã112Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Bình16960Xã113Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Thọ16963Xã114Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Minh16966Xã115Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Phú16969Xã116Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Hưng16972Xã117Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Hồng16975Xã118Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Thịnh16978Xã119Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Trung16981Xã120Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Hội16984Xã121Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Thành16987Xã122Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Hiếu16996Xã123Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Đức17020Xã124Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa An17023Xã125Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Long17026Xã126Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Lộc17029Xã127Huyện Nghĩa Đàn419Xã Nghĩa Khánh17032Xã128Huyện Quỳ Hợp420Thị trấn Quỳ Hợp17035Thị trấn129Huyện Quỳ Hợp420Xã Yên Hợp17038Xã130Huyện Quỳ Hợp420Xã Châu Tiến17041Xã131Huyện Quỳ Hợp420Xã Châu Hồng17044Xã132Huyện Quỳ Hợp420Xã Đồng Hợp17047Xã133Huyện Quỳ Hợp420Xã Châu Thành17050Xã134Huyện Quỳ Hợp420Xã Liên Hợp17053Xã135Huyện Quỳ Hợp420Xã Châu Lộc17056Xã136Huyện Quỳ Hợp420Xã Tam Hợp17059Xã137Huyện Quỳ Hợp420Xã Châu Cường17062Xã138Huyện Quỳ Hợp420Xã Châu Quang17065Xã139Huyện Quỳ Hợp420Xã Thọ Hợp17068Xã140Huyện Quỳ Hợp420Xã Minh Hợp17071Xã141Huyện Quỳ Hợp420Xã Nghĩa Xuân17074Xã142Huyện Quỳ Hợp420Xã Châu Thái17077Xã143Huyện Quỳ Hợp420Xã Châu Đình17080Xã144Huyện Quỳ Hợp420Xã Văn Lợi17083Xã145Huyện Quỳ Hợp420Xã Nam Sơn17086Xã146Huyện Quỳ Hợp420Xã Châu Lý17089Xã147Huyện Quỳ Hợp420Xã Hạ Sơn17092Xã148Huyện Quỳ Hợp420Xã Bắc Sơn17095Xã149Huyện Quỳnh Lưu421Thị trấn Cầu Giát17098Thị trấn150Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Thắng17101Xã151Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Tân17119Xã152Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Châu17122Xã153Huyện Quỳnh Lưu421Xã Tân Sơn17140Xã154Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Văn17143Xã155Huyện Quỳnh Lưu421Xã Ngọc Sơn17146Xã156Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Tam17149Xã157Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Hoa17152Xã158Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Thạch17155Xã159Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Bảng17158Xã160Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Mỹ17161Xã161Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Thanh17164Xã162Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Hậu17167Xã163Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Lâm17170Xã164Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Đôi17173Xã165Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Lương17176Xã166Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Hồng17179Xã167Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Yên17182Xã168Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Bá17185Xã169Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Minh17188Xã170Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Diễn17191Xã171Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Hưng17194Xã172Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Giang17197Xã173Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Ngọc17200Xã174Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Nghĩa17203Xã175Huyện Quỳnh Lưu421Xã An Hòa17206Xã176Huyện Quỳnh Lưu421Xã Tiến Thủy17209Xã177Huyện Quỳnh Lưu421Xã Sơn Hải17212Xã178Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Thọ17215Xã179Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Thuận17218Xã180Huyện Quỳnh Lưu421Xã Quỳnh Long17221Xã181Huyện Quỳnh Lưu421Xã Tân Thắng17224Xã182Huyện Con Cuông422Thị trấn Con Cuông17227Thị trấn183Huyện Con Cuông422Xã Bình Chuẩn17230Xã184Huyện Con Cuông422Xã Lạng Khê17233Xã185Huyện Con Cuông422Xã Cam Lâm17236Xã186Huyện Con Cuông422Xã Thạch Ngàn17239Xã187Huyện Con Cuông422Xã Đôn Phục17242Xã188Huyện Con Cuông422Xã Mậu Đức17245Xã189Huyện Con Cuông422Xã Châu Khê17248Xã190Huyện Con Cuông422Xã Chi Khê17251Xã191Huyện Con Cuông422Xã Bồng Khê17254Xã192Huyện Con Cuông422Xã Yên Khê17257Xã193Huyện Con Cuông422Xã Lục Dạ17260Xã194Huyện Con Cuông422Xã Môn Sơn17263Xã195Huyện Tân Kỳ423Thị trấn Tân Kỳ17266Thị trấn196Huyện Tân Kỳ423Xã Tân Hợp17269Xã197Huyện Tân Kỳ423Xã Tân Phú17272Xã198Huyện Tân Kỳ423Xã Tân Xuân17275Xã199Huyện Tân Kỳ423Xã Giai Xuân17278Xã200Huyện Tân Kỳ423Xã Nghĩa Bình17281Xã201Huyện Tân Kỳ423Xã Nghĩa Đồng17284Xã202Huyện Tân Kỳ423Xã Đồng Văn17287Xã203Huyện Tân Kỳ423Xã Nghĩa Thái17290Xã204Huyện Tân Kỳ423Xã Nghĩa Hợp17293Xã205Huyện Tân Kỳ423Xã Nghĩa Hoàn17296Xã206Huyện Tân Kỳ423Xã Nghĩa Phúc17299Xã207Huyện Tân Kỳ423Xã Tiên Kỳ17302Xã208Huyện Tân Kỳ423Xã Tân An17305Xã209Huyện Tân Kỳ423Xã Nghĩa Dũng17308Xã210Huyện Tân Kỳ423Xã Tân Long17311Xã211Huyện Tân Kỳ423Xã Kỳ Sơn17314Xã212Huyện Tân Kỳ423Xã Hương Sơn17317Xã213Huyện Tân Kỳ423Xã Kỳ Tân17320Xã214Huyện Tân Kỳ423Xã Phú Sơn17323Xã215Huyện Tân Kỳ423Xã Tân Hương17325Xã216Huyện Tân Kỳ423Xã Nghĩa Hành17326Xã217Huyện Anh Sơn424Thị trấn Anh Sơn17329Thị trấn218Huyện Anh Sơn424Xã Thọ Sơn17332Xã219Huyện Anh Sơn424Xã Thành Sơn17335Xã220Huyện Anh Sơn424Xã Bình Sơn17338Xã221Huyện Anh Sơn424Xã Tam Sơn17341Xã222Huyện Anh Sơn424Xã Đỉnh Sơn17344Xã223Huyện Anh Sơn424Xã Hùng Sơn17347Xã224Huyện Anh Sơn424Xã Cẩm Sơn17350Xã225Huyện Anh Sơn424Xã Đức Sơn17353Xã226Huyện Anh Sơn424Xã Tường Sơn17356Xã227Huyện Anh Sơn424Xã Hoa Sơn17357Xã228Huyện Anh Sơn424Xã Tào Sơn17359Xã229Huyện Anh Sơn424Xã Vĩnh Sơn17362Xã230Huyện Anh Sơn424Xã Lạng Sơn17365Xã231Huyện Anh Sơn424Xã Hội Sơn17368Xã232Huyện Anh Sơn424Xã Thạch Sơn17371Xã233Huyện Anh Sơn424Xã Phúc Sơn17374Xã234Huyện Anh Sơn424Xã Long Sơn17377Xã235Huyện Anh Sơn424Xã Khai Sơn17380Xã236Huyện Anh Sơn424Xã Lĩnh Sơn17383Xã237Huyện Anh Sơn424Xã Cao Sơn17386Xã238Huyện Diễn Châu425Thị trấn Diễn Châu17389Thị trấn239Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Lâm17392Xã240Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Đoài17395Xã241Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Trường17398Xã242Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Yên17401Xã243Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Hoàng17404Xã244Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Hùng17407Xã245Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Mỹ17410Xã246Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Hồng17413Xã247Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Phong17416Xã248Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Hải17419Xã249Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Tháp17422Xã250Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Liên17425Xã251Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Vạn17428Xã252Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Kim17431Xã253Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Kỷ17434Xã254Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Xuân17437Xã255Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Thái17440Xã256Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Đồng17443Xã257Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Bích17446Xã258Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Hạnh17449Xã259Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Ngọc17452Xã260Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Quảng17455Xã261Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Nguyên17458Xã262Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Hoa17461Xã263Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Thành17464Xã264Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Phúc17467Xã265Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Cát17476Xã266Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Thịnh17479Xã267Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Tân17482Xã268Huyện Diễn Châu425Xã Minh Châu17485Xã269Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Thọ17488Xã270Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Lợi17491Xã271Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Lộc17494Xã272Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Trung17497Xã273Huyện Diễn Châu425Xã Diễn An17500Xã274Huyện Diễn Châu425Xã Diễn Phú17503Xã275Huyện Yên Thành426Thị trấn Yên Thành17506Thị trấn276Huyện Yên Thành426Xã Mã Thành17509Xã277Huyện Yên Thành426Xã Tiến Thành17510Xã278Huyện Yên Thành426Xã Lăng Thành17512Xã279Huyện Yên Thành426Xã Tân Thành17515Xã280Huyện Yên Thành426Xã Đức Thành17518Xã281Huyện Yên Thành426Xã Kim Thành17521Xã282Huyện Yên Thành426Xã Hậu Thành17524Xã283Huyện Yên Thành426Xã Hùng Thành17525Xã284Huyện Yên Thành426Xã Đô Thành17527Xã285Huyện Yên Thành426Xã Thọ Thành17530Xã286Huyện Yên Thành426Xã Quang Thành17533Xã287Huyện Yên Thành426Xã Tây Thành17536Xã288Huyện Yên Thành426Xã Phúc Thành17539Xã289Huyện Yên Thành426Xã Hồng Thành17542Xã290Huyện Yên Thành426Xã Đồng Thành17545Xã291Huyện Yên Thành426Xã Phú Thành17548Xã292Huyện Yên Thành426Xã Hoa Thành17551Xã293Huyện Yên Thành426Xã Tăng Thành17554Xã294Huyện Yên Thành426Xã Văn Thành17557Xã295Huyện Yên Thành426Xã Thịnh Thành17560Xã296Huyện Yên Thành426Xã Hợp Thành17563Xã297Huyện Yên Thành426Xã Xuân Thành17566Xã298Huyện Yên Thành426Xã Bắc Thành17569Xã299Huyện Yên Thành426Xã Nhân Thành17572Xã300Huyện Yên Thành426Xã Trung Thành17575Xã301Huyện Yên Thành426Xã Long Thành17578Xã302Huyện Yên Thành426Xã Minh Thành17581Xã303Huyện Yên Thành426Xã Nam Thành17584Xã304Huyện Yên Thành426Xã Vĩnh Thành17587Xã305Huyện Yên Thành426Xã Lý Thành17590Xã306Huyện Yên Thành426Xã Khánh Thành17593Xã307Huyện Yên Thành426Xã Viên Thành17596Xã308Huyện Yên Thành426Xã Đại Thành17599Xã309Huyện Yên Thành426Xã Liên Thành17602Xã310Huyện Yên Thành426Xã Bảo Thành17605Xã311Huyện Yên Thành426Xã Mỹ Thành17608Xã312Huyện Yên Thành426Xã Công Thành17611Xã313Huyện Yên Thành426Xã Sơn Thành17614Xã314Huyện Đô Lương427Thị trấn Đô Lương17617Thị trấn315Huyện Đô Lương427Xã Giang Sơn Đông17619Xã316Huyện Đô Lương427Xã Giang Sơn Tây17620Xã317Huyện Đô Lương427Xã Lam Sơn17623Xã318Huyện Đô Lương427Xã Bồi Sơn17626Xã319Huyện Đô Lương427Xã Hồng Sơn17629Xã320Huyện Đô Lương427Xã Bài Sơn17632Xã321Huyện Đô Lương427Xã Ngọc Sơn17635Xã322Huyện Đô Lương427Xã Bắc Sơn17638Xã323Huyện Đô Lương427Xã Tràng Sơn17641Xã324Huyện Đô Lương427Xã Thượng Sơn17644Xã325Huyện Đô Lương427Xã Hòa Sơn17647Xã326Huyện Đô Lương427Xã Đặng Sơn17650Xã327Huyện Đô Lương427Xã Đông Sơn17653Xã328Huyện Đô Lương427Xã Nam Sơn17656Xã329Huyện Đô Lương427Xã Lưu Sơn17659Xã330Huyện Đô Lương427Xã Yên Sơn17662Xã331Huyện Đô Lương427Xã Văn Sơn17665Xã332Huyện Đô Lương427Xã Đà Sơn17668Xã333Huyện Đô Lương427Xã Lạc Sơn17671Xã334Huyện Đô Lương427Xã Tân Sơn17674Xã335Huyện Đô Lương427Xã Thái Sơn17677Xã336Huyện Đô Lương427Xã Quang Sơn17680Xã337Huyện Đô Lương427Xã Thịnh Sơn17683Xã338Huyện Đô Lương427Xã Trung Sơn17686Xã339Huyện Đô Lương427Xã Xuân Sơn17689Xã340Huyện Đô Lương427Xã Minh Sơn17692Xã341Huyện Đô Lương427Xã Thuận Sơn17695Xã342Huyện Đô Lương427Xã Nhân Sơn17698Xã343Huyện Đô Lương427Xã Hiến Sơn17701Xã344Huyện Đô Lương427Xã Mỹ Sơn17704Xã345Huyện Đô Lương427Xã Trù Sơn17707Xã346Huyện Đô Lương427Xã Đại Sơn17710Xã347Huyện Thanh Chương428Thị trấn Thanh Chương17713Thị trấn348Huyện Thanh Chương428Xã Cát Văn17716Xã349Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Nho17719Xã350Huyện Thanh Chương428Xã Hạnh Lâm17722Xã351Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Sơn17723Xã352Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Hòa17725Xã353Huyện Thanh Chương428Xã Phong Thịnh17728Xã354Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Phong17731Xã355Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Mỹ17734Xã356Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Tiên17737Xã357Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Liên17743Xã358Huyện Thanh Chương428Xã Đại Đồng17749Xã359Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Đồng17752Xã360Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Ngọc17755Xã361Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Hương17758Xã362Huyện Thanh Chương428Xã Ngọc Lâm17759Xã363Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Lĩnh17761Xã364Huyện Thanh Chương428Xã Đồng Văn17764Xã365Huyện Thanh Chương428Xã Ngọc Sơn17767Xã366Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Thịnh17770Xã367Huyện Thanh Chương428Xã Thanh An17773Xã368Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Chi17776Xã369Huyện Thanh Chương428Xã Xuân Tường17779Xã370Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Dương17782Xã371Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Lương17785Xã372Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Khê17788Xã373Huyện Thanh Chương428Xã Võ Liệt17791Xã374Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Long17794Xã375Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Thủy17797Xã376Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Khai17800Xã377Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Yên17803Xã378Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Hà17806Xã379Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Giang17809Xã380Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Tùng17812Xã381Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Lâm17815Xã382Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Mai17818Xã383Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Xuân17821Xã384Huyện Thanh Chương428Xã Thanh Đức17824Xã385Huyện Nghi Lộc429Thị trấn Quán Hành17827Thị trấn386Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Văn17830Xã387Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Yên17833Xã388Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Tiến17836Xã389Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Hưng17839Xã390Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Đồng17842Xã391Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Thiết17845Xã392Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Lâm17848Xã393Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Quang17851Xã394Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Kiều17854Xã395Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Mỹ17857Xã396Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Phương17860Xã397Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Thuận17863Xã398Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Long17866Xã399Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Xá17869Xã400Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Hoa17875Xã401Huyện Nghi Lộc429Xã Khánh Hợp17878Xã402Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Thịnh17881Xã403Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Công Bắc17884Xã404Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Công Nam17887Xã405Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Thạch17890Xã406Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Trung17893Xã407Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Trường17896Xã408Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Diên17899Xã409Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Phong17902Xã410Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Xuân17905Xã411Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Vạn17911Xã412Huyện Nghi Lộc429Xã Phúc Thọ17917Xã413Huyện Nghi Lộc429Xã Nghi Thái17926Xã414Huyện Nam Đàn430Xã Nam Hưng17932Xã415Huyện Nam Đàn430Xã Nam Nghĩa17935Xã416Huyện Nam Đàn430Xã Nam Thanh17938Xã417Huyện Nam Đàn430Xã Nam Anh17941Xã418Huyện Nam Đàn430Xã Nam Xuân17944Xã419Huyện Nam Đàn430Xã Nam Thái17947Xã420Huyện Nam Đàn430Thị trấn Nam Đàn17950Thị trấn421Huyện Nam Đàn430Xã Nam Lĩnh17953Xã422Huyện Nam Đàn430Xã Nam Giang17956Xã423Huyện Nam Đàn430Xã Xuân Hòa17959Xã424Huyện Nam Đàn430Xã Hùng Tiến17962Xã425Huyện Nam Đàn430Xã Thượng Tân Lộc17968Xã426Huyện Nam Đàn430Xã Kim Liên17971Xã427Huyện Nam Đàn430Xã Hồng Long17977Xã428Huyện Nam Đàn430Xã Xuân Lâm17980Xã429Huyện Nam Đàn430Xã Nam Cát17983Xã430Huyện Nam Đàn430Xã Khánh Sơn17986Xã431Huyện Nam Đàn430Xã Trung Phúc Cường17989Xã432Huyện Nam Đàn430Xã Nam Kim17998Xã433Huyện Hưng Nguyên431Thị trấn Hưng Nguyên18001Thị trấn434Huyện Hưng Nguyên431Xã Hưng Trung18004Xã435Huyện Hưng Nguyên431Xã Hưng Yên18007Xã436Huyện Hưng Nguyên431Xã Hưng Yên Bắc18008Xã437Huyện Hưng Nguyên431Xã Hưng Tây18010Xã438Huyện Hưng Nguyên431Xã Hưng Đạo18016Xã439Huyện Hưng Nguyên431Xã Hưng Mỹ18019Xã440Huyện Hưng Nguyên431Xã Hưng Thịnh18022Xã441Huyện Hưng Nguyên431Xã Hưng Lĩnh18025Xã442Huyện Hưng Nguyên431Xã Hưng Thông18028Xã443Huyện Hưng Nguyên431Xã Hưng Tân18031Xã444Huyện Hưng Nguyên431Xã Hưng Lợi18034Xã445Huyện Hưng Nguyên431Xã Hưng Nghĩa18037Xã446Huyện Hưng Nguyên431Xã Hưng Phúc18040Xã447Huyện Hưng Nguyên431Xã Long Xá18043Xã448Huyện Hưng Nguyên431Xã Châu Nhân18052Xã449Huyện Hưng Nguyên431Xã Xuân Lam18055Xã450Huyện Hưng Nguyên431Xã Hưng Thành18064Xã451Thị xã Hoàng Mai432Xã Quỳnh Vinh17104Xã452Thị xã Hoàng Mai432Xã Quỳnh Lộc17107Xã453Thị xã Hoàng Mai432Phường Quỳnh Thiện17110Phường454Thị xã Hoàng Mai432Xã Quỳnh Lập17113Xã455Thị xã Hoàng Mai432Xã Quỳnh Trang17116Xã456Thị xã Hoàng Mai432Phường Mai Hùng17125Phường457Thị xã Hoàng Mai432Phường Quỳnh Dị17128Phường458Thị xã Hoàng Mai432Phường Quỳnh Xuân17131Phường459Thị xã Hoàng Mai432Phường Quỳnh Phương17134Phường460Thị xã Hoàng Mai432Xã Quỳnh Liên17137Xã

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.

Nghệ An có bao nhiêu thành phố?

Tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện với 460 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 411 xã, 32 phường và 17 thị trấn.

Thành phố Vinh Nghệ An có bao nhiêu phương xã?

Thành phố Vinh có 10.498,39 ha diện tích tự nhiên và 282.981 nhân khẩu, có 25 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Bến Thuỷ, Cửa Nam, Đông Vĩnh, Đội Cung, Hà Huy Tập, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Dũng, Hưng Phúc, Lê Lợi, Lê Mao, Quán Bàu, Quang Trung, Trường Thi, Trung Đô, Vinh Tân và các xã: Nghi Phú, Hưng ...

Tỉnh Nghệ An có những huyện gì?

17 huyện: Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Đô Lương, Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tương Dương, Yên Thành.

Có tất cả bao nhiêu huyện?

Đến tháng 04/2023, Việt Nam có 705 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 1 thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, 82 thành phố thuộc tỉnh (trong đó có 1 thành phố đảo), 52 thị xã, 46 quận và 524 huyện (trong đó có 11 huyện đảo).