Toán lớp 5 trang 136 137 Luyện tập

Làm giải Toán lớp 5 trang 137, Luyện tập bài 1, 2, 3, 4 giúp các em củng cố kiến thức về số đo thời gian. Tài liệu giải Toán dưới đây chia sẻ các phương pháp giải các bài trong SGK Toán 5 trang 137, các em chú ý tham khảo để làm bài cho đúng.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 137 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 - Giải Toán 5 trang 137

Đề bài:
Tính:
a) 3 giờ 14 phút x 3;                            b) 36 phút 12 giây : 3;
c) 7 phút 26 giây x 2;                           d) 14 giờ 28 phút : 7 .

Phương pháp giải:
Cách đặt tính:
- Đặt theo cột dọc, các chữ số ở các hàng thẳng cột với nhau.
- Thực hiện phép tính bình thường, như cộng/ trừ/ nhân/ chia các số tự nhiên.
- Sau kết quả cần ghi thêm đơn vị đo tương ứng. 

Đáp án:

2. Giải bài 2 - Giải Toán lớp 5 bài luyện tập trang 137

Đề bài:
Tính:
a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3;
b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3;
c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 ;
d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4.

Phương pháp giải:
Các em thực hiện phép tính như với các phép tính thông thường theo quy tắc:
- Với biểu thức có chứa phép cộng và phép trừ hoặc phép nhân và phép chia, ta thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải.
- Với biểu thức có chứa cả phép cộng/ trừ, nhân/ chia, ta thực hiện nhân/ chia trước, cộng/ trừ sau.
- Với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

Đáp án
a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3
= 5 giờ 65 phút x 3 (65 phút = 1 giờ 5 phút)
= 6 giờ 5 phút x 3
= 18 giờ 15 phút.

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3
= 3 giờ 40 phút + 6 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)
= 3 giờ 40 phút + 7 giờ 15 phút
= 10 giờ 55 phút.

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4
= 11 phút 56 giây : 4
= 716 giây :4
= 179 giây
= 2 phút 59 giây. 

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4
= 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây
= 25 phút 9 giây.

3. Giải bài 3 - Giải Toán 5 luyện tập trang 137

Đề bài:
Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian ?

Phương pháp giải:
- Bài toán cho biết:
+ 1 sản phẩm: 1 giờ 8 phút.
+ Lần thứ nhất: 7 sản phẩm .
+ Lần thứ hai: 8 sản phẩm.
- Bài toán yêu cầu: Tính thời gian người đó làm xong sản phẩm trong cả hai lần.
Ta có thể giải bài toán theo cách sau:
+ Bước 1: Tính thời gian người đó làm xong 7 sản phẩm, bằng cách đem thời gian làm 1 sản phẩm nhân với 7.
+ Bước 2: Tính thời gian người đó làm xong 8 sản phẩm, bằng cách đem thời gian làm 1 sản phẩm nhân với 8.
+ Bước 3: Tính thời gian người đó làm xong sản phẩm trong cả hai lần, bằng cách lấy thời gian làm 7 sản phẩm cộng với thời gian làm xong 8. sản phẩm. 

Đáp án
Cách 1:
Lần thứ nhất người đó làm 7 sản phẩm hết số thời gian là:
1 giờ 8 phút x 7 = 7 giờ 56 phút
Lần thứ hai người đó làm 8 sản phẩm hết số thời gian là:
1 giờ 8 phút x 8 = 9 giờ 4 phút
Cả hai lần người đó làm hết số thời gian là:
7 giờ 56 phút + 9 giờ 4 phút = 16 giờ 60 phút
16 giờ 60 phút = 17 giờ
Đáp số: 17 giờ.

Cách 2:
Số sản phẩm làm trong cả hai lần là:
7 + 8 = 15 (sản phẩm)
Thời gian làm 15 sản phẩm là:
1 giờ 8 phút x15 = 15 giờ 120 phút
15 giờ 120 phút = 17 giờ
Đáp số: 17 giờ.

4. Giải bài 4 - Giải Toán lớp 5 luyện tập trang 137

Đề bài:

Phương pháp giải: 
- Thu gọn hai vế, bằng cách thực hiện phép tính cộng/ trừ/ nhân/chia hoặc đổi về cùng một đơn vị đo (theo đơn vị nhỏ nhất).
- So sánh như so sánh các số thông thường.

Đáp án:

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 137 (ngắn gọn)

Bài 1 - Giải Toán 5 bài luyện tập trang 137
Tính:
a) 3 giờ 14 phút x 3; b) 36 phút 12 giây : 3;
c) 7 phút 26 giây x 2; d) 14 giờ 28 phút : 7 ;
Hướng dẫn giải:
- Đối với bài toán nhân: Các em đặt tính thẳng hàng và thực hiện phép tính như phép tính nhân số tự nhiên.
- Đối với bài toán chia: Các em đặt tính như phép chia các số tự nhiên.
- Sau khi tính xong, các em phải ghi đơn vị đo tương ứng, VD như bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây.

Đáp án:

Đáp án: 3 giờ 14 phút x 3 = 9 giờ 42 phút b)

Đáp án: 36 phút 12 giây : 3 = 12 giờ 4 phút

Đáp án: 7 phút 26 giây x 2 = 14 giờ 52 phút

Đáp án: 14 giờ 28 phút : 7 = 2 giờ 4 phút


Bài 2 - Giải Toán 5 trang 137
Tính:
a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3;
b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3;
c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 ;
d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4.
Hướng dẫn giải
- Các em thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên: Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tính lần lượt phép nhân, chia trước, phép cộng, trừ sau sau.
- Khi tính sau mỗi kết quả các em phải ghi đơn vị đo tương ứng.
- Nếu số phút lớn hơn hoặc bằng 60 thì các em thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của phút là giờ; số giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của giây là phút.
Đáp án:
a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3 = 6 giờ 5 phút x 3 = 18 giờ 15 phút.
b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3 = 3 giờ 40 phút + 7 giờ 15 phút = 10 giờ 55 phút.
c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 = 11 phút 56 giây : 4 = 2 phút 59 giây.
d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4 = 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây = 25 phút 9 giây.

Bài 3 trang 137 SGK Toán 5
Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian?
Hướng dẫn giải:
Cách 1:

- Thời gian làm 7 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm  × 7.
- Thời gian làm 8 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm  × 8.
- Thời gian làm cả 2 lần = thời gian làm 7 sản phẩm + thời gian làm 8 sản phẩm .

Cách 2:

- Tìm tổng số sản phẩm làm trong 2 lần:  7 + 8 = 15 sản phẩm.
- Thời gian làm cả 2 lần = Thời gian làm 1 sản phẩm × 15.
Bài giải chi tiết:
Cách 1:
Lần thứ nhất làm 7 sản phẩm mất:
1 giờ 8 phút x 7 = 7 giờ 56 phút.
Lần thứ hai làm 8 sản phẩm mất:
1 giờ 8 phút x 8 = 9 giờ 4 phút.
Cả hai lần người đó làm mất:
7 giờ 56 phút + 9 giờ 4 phút = 17 giờ.
Đáp số: 17 giờ.
Cách 2:
Số sản phẩm làm trong cả hai lần là:
7 + 8 = 15 (sản phẩm)
Thời gian làm 15 sản phẩm là:
1 giờ 8 phút x 15 = 17 giờ.
Đáp số: 17 giờ.

Bài 4 trang 137 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải: Thực hiện phép tính ở hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Đề bài:

-------------- HẾT ----------------

Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 137, Luyện tập đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 137, 138, Luyện tập chung và bài Vận tốc qua phần Giải Toán lớp 5 trang 139 để học tốt Toán 5 hơn.

Cùng trong chương IV này, chúng ta học về SỐ ĐO THỜI GIAN, CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU, một dạng toán không thể thiếu đó là Quãng đường. Bài học Quãng đường nằm ở trang 141 SGK với 3 bài tập, các em học bài này nên tham khảo phương pháp Giải Toán lớp 5 trang 141 mà Taimienphi.vn giới thiệu trong bài tiếp theo.